O nas

Fundacja Magia Karpat

Fundacja Magia Karpat

Jesteśmy organizacją, która została zarejestrowana 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem działania Fundacji jest prowadzenie placówki edukacyjnej dla dorosłych Uniwersytetu Ludowego w Nowych Sadach [ULNS] oraz realizacja projektów na rzecz praw człowieka i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. 

Cel Fundacji Magia Karpat

Cel Fundacji

1.

Budowanie przekazu międzypokoleniowego w kwestii dziedzictwa materialnego i niematerialnego obszaru Karpat i Podkarpacia, w celu transmisji wiedzy, tradycji, zwyczajów oraz zachowanie ich lub sprzyjanie ich ewolucji z wykorzystaniem współczesnej technologii cyfrowej.

2.

Działanie na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich, w szczególności w państwach wchodzących w skład byłego ZSRR, w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardów funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3.

Budowanie świadomości ekologicznej obywateli, by sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, w którym człowiek i otaczająca go natura osiągają stan równowagi i wzajemnego poszanowania.

4.

Wspieranie równości społecznej, integracja grup wiejskich, walka z wykluczeniem społecznym, gospodarczym i komunikacyjnym.

5.

Zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego obszaru Karpat i Podkarpacia.

6.

Zachowanie dziedzictwa sakralnego i sepulkralnego Karpat i Podkarpacia.

7.

Popularyzacja postawy obywatelskiej w oparciu o poszanowanie i ekologiczne wykorzystanie zasobów z otoczenia kulturowego i przyrodniczego.

Nasze działania

AKCJA POMOC

DLA UKRAINY

Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Jesteśmy tego pewni, stąd walcząc również o nasze bezpieczeństwo, uruchomiliśmy akcję pomocy dla Ukrainy, która stała się ofiarą ataku Federacji Rosyjskiej.

Cały cywilizowany świat stanął z dnia na dzień w obliczu walki dobra ze złem. Pomagając Ukrainie, pomagamy sobie, Polsce, Europie, światu – i nie jest to patos, lecz fakt, z którym przyszło nam się zmierzyć rano 24 lutego 2022 roku.

Od początku inwazji wspieramy medyków oraz żołnierzy na ukraińskim froncie. Przekazujemy leki, środki opatrunkowe, apteczki taktyczne oraz środki ochronne dla żołnierzy. Przekazaliśmy już kilka transportów pomocy do Ukrainy. Zasadą naszego działania jest pomoc docelowa, innymi słowy kontrolujemy całą sieć logistyczną, tak by rzeczy od nas docierały do najbardziej potrzebujących miejsc. Nie wysyłamy hurtowo, uważamy, że lepiej mniej, ale pewniej. Więcej o naszych akcjach możecie przeczytać w zakładce „Pomoc dla Ukrainy”.     

UNIWERSYET LUDOWY w Nowych Sadach

Uniwersytet Ludowy w Nowych Sadach rozpoczął swoją działalność 17 września 2021 roku.

Misja naszego uniwersytetu czerpie inspirację z trzech źródeł. Po pierwsze z idei Mikołaja Grundtviga, po drugie z tradycji edukacji osób dorosłych na terenach dawnej Galicji, a po trzecie ze szczególnego wielokulturowego charakteru lokalnych wspólnot wiejskich. Wśród założeń Grundtviga, które są nam najbliższe i które wcielamy w życie, to idea otwartości wobec potrzeb lokalnej wspólnoty, co przekłada się na działanie na rzecz jej pragnień i pomysłów, nie zaś narzucaniu własnej wizji. Na terenie Podkarpacia ogromnie istotna jest lokalna tożsamość, zatem pragniemy ją wzmacniać, sięgając do źródeł kultury ludowej, dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi, a tym samym utrwalać istniejące więzi międzyludzkie. Szukamy konsensusu, wspólnie definiujemy potrzeby i realizujemy pomysły.

 

Drugim filarem uniwersytetu są idee wpracowane przez Ignacego Solarza, który powołał w roku 1924 UL w Szycach, a następnie od 1932 roku kontynuował pracę w Wiejskim Uniwersytecie Orkanowym w Gaci. Zatem idea wzmacniania roli ludności wiejskiej w świadomości i działaniach obywatelskich jest kontynuacją tradycji mającej na tym terenie niemal sto lat.

 

Swoje działania adresujemy przede wszystkim do społeczności lokalnej Nowych Sadów. Kolejną grupą są mieszkańcy Gminy Fredropol, zaś trzecią mieszkańcy miast, pragnący poznać kulturę ludową w jej materialnej i niematerialnej odsłonie. Uczymy się praktycznie, czyli w formie warsztatowej, popularyzujemy tradycje, wierzenia i obrzędowość doliny Wiaru. Działamy na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego gminy Fredropol.

Działamy w obszarze:

  • zachowania tradycyjnego rzemiosła (snycerka, ciesielka, stolarka, wiklina);
  • wspierania i zachowanie tradycji (obrzędowość doroczna i rodzinna, medycyna i sztuka ludowa);
  • wspierania i zachowania tradycji muzycznej doliny Wiaru.

Zarząd Fundacji

Nasz zespół

Olga Solarz

Fundatora i Prezeska Zarządu Fundacji Magia Karpat

Dr etnologii, publicystka, badaczka dziedzictwa materialnego i niematerialnego, autorka i redaktorka 6 książek o dziedzictwie pogranicza polsko-ukraińskiego, przez 8 lat członek zarządu Stowarzyszenia Magurycz, w ramach którego pracowała przy ponad 50 projektach związanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego, w tym inwentaryzacyjnych na polskich cmentarzach w Gruzji, Bośni i Hercegowinie oraz w Ukrainie. 

Przez 14 lat wykładowczyni w PWSW w Przemyślu; od grudnia 2020 roku prowadzi blog Magia Ludowa Karpat, popularyzujący kulturę materialną i niematerialną Karpat i Pogórza Przemyskiego.

Piotr Pawliszcze

Wiceprezes Zarządu Fundacji Magia Karpat

Planista i analityk w zarządzaniu projektami, filmowiec i reżyser filmów dokumentalnych. Twórca i reżyser Ukraińskiego Eksperymentalnego Teatru Kontakt w Gdańsku, działającego w latach 1989 – 1994. W latach 2006-2010 wykładowca na Studium Podyplomowym „Planowanie i kierowanie projektem europejskim” na Politechnice Gdańskiej.

Koordynator „Pierwszego Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych”  w 1994 r. w Gdańsku. współautor raportu dla Narodowego Instytutu Wolności „Uniwersytety ludowe – identyfikacja kluczowych obszarów problemowych”.

Jacek Wydrzyński

Członek Zarządu Fundacji Magia Karpat

Absolwent Małopolskiego Uniwersytetu we Wzdowie.

Instruktor rękodzieła artystycznego oraz animator społeczno-kulturalny. Od 20 lat zajmuje się rzeźbą w drewnie oraz wikliną artystyczną.

Mistrz rzeźby w drewnie oraz czeladnik wikliniarstwa. Jego prace znajdują się w przestrzeniach publicznych południowo-wschodniej Polski. 

Od 15 lat prowadzi warsztaty wikliniarskie, zaś od 5 lat współpracuje z Powiatem Przemyskim w ramach działań promujących dziedzictwo Pogórza Przemyskiego.

foto_o_NAS_aneta pepaś-skowron

Aneta Pepaś - Skowron

Członek Zarządu Fundacji Magia Karpat. Praktyk

Praktyk animacji lokalnej. Od 2011 dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Pedagogiki: specjalność – animator i menedżer kultury, specjalizacja: teatr.

W latach 2003-2011. Asystent w Zakładzie Pedagogiki Kultury UMCS/nauczyciel akademicki. W 2013 r. ukończyła Program „Liderzy” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności (edycja VIII); koordynator licznych projektów m.in. w ramach Programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne i programu „Równać Szanse”.

W latach 2007-2014 koordynator widowisk plenerowych De-Novo. W 2015 r. koordynator projektu „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty – etnoperformens weselny”. W 2017 r. i 2020 r. zrealizowała ogólnopolskie seminarium „Daleko do miasta”.

A w 2021 realizowała w Dynowie jako dom  kultury diagnozę w ramach Programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne pt. Pasja (D-0-M): Działanie, Odkrywanie, Motywowanie.

Fundacja Magia Karpat

Magic of the Carpathians Foundation.

Copyright © 2022. All Right Reserved emesstudio.pl